Opening
Zondag 26 juni 2022
15:00 - 18:00

Tentoonstelling
Water is een essentieel element voor leven op aarde. Het bedekt een groot deel van het aardoppervlak met oceanen, rivieren, meren en zeeën en manifesteert zich als grondwater, gletsjers en wolken. Het wordt vastgehouden in politieke en culturele verschijnselen, zoals drink- en afvalwatersystemen, aquaria en zwembaden. Water stroomt bovendien door onszelf heen om cellen, organen en weefsel te hydrateren, en we laten het als tranen. Door te vloeien, bevriezen, verdampen en sijpelen, beweegt water dwars door natuurlijke, culturele en menselijke lichamen heen. Dit maakt water bij uitstek het element dat alles onlosmakelijk met elkaar verbindt.

Ondanks het cruciale belang van water voor ecologie en de mens, vindt exploitatie van water en scheiding van grondstoffen en organismen op grote schaal plaats. Deze economische toe-eigening leidt tot destructie van natuurlijke ecosystemen en maatschappelijke ongelijkheid. Still Waters Run Deep belicht op kritische wijze het antropocentrische idee dat de mens boven de natuur staat en gerechtigd is deze op te offeren voor kapitalistische doeleinden. Daarnaast wordt onderzocht hoe de verbinding tussen mens en natuur, water in het bijzonder, een meer centrale plaats in ons gedachtegoed en handelen kan innemen.

Publieksprogramma
In samenwerking met presentatiepartners is een interdisciplinair publieksprogramma georganiseerd op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. In de evenementen wordt de problematiek aan de orde gesteld in de kunstwerken verder uitgediept. Still Waters Run Deep vormt zo een ‘watertop’ van zes weken waarin gezocht wordt naar zowel inspiratie als concrete aanknopingspunten voor een duurzame interactie met water.

Sink or Swim. Searching for a sustainable relationship with water
Symposium in samenwerking met het Environmental Humanities Center
Donderdag 30 juni, 13:00 - 17:00, op de VU (Vrije Universiteit Amsterdam)
Gratis toegankelijk, registratie via link

Aquatic Tales
Filmavond in samenwerking met MACA
Donderdag 21 juli, 19:30 - 23:00, bij MACA
Ticketverkoop via link

Making waves: learning and applying water knowledges
Forum weekend in samenwerking met RADIUS CCA
Zaterdag 30 juli, 19:30 - 22:00, panel discussies bij RADIUS CCA
Ticketverkoop via link
Zondag 31 juli, 11:00 - 18:00, workshop bij Nieuw Dakota
Ticketverkoop via link

Kunstenaars
Phoebe Boswell
Deep Time Agency (Miriam Sentler & Wouter Osterholt)
Patrick Hough
Esther Kokmeijer
Kasia Molga
Hannah Rowan

Curator
Still Waters Run Deep is een initiatief van en samengesteld door curator Marlies Augustijn.

Fondsen & sponsoring
Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds (Lente Fonds), het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst), en BeamSystems.

Het werk van Kasia Molga kwam tot stand in het kader van een residentieprogramma van het European Media Art Platform in RIXC Centre for New Media Culture (Riga, Letland), medegefinancierd door de Europese Unie. Deze presentatie werd medegefinancierd door RIXC Centre for New Media Culture.