Op de valreep van een bewogen jaar viert Nieuw Dakota haar tien jarig jubileum. We blikken terug en kijken vooruit. Dit doen we met een speciaal jubileumprogramma en in samenwerking met kunstenaars en onze partner BeamSystems/BeamLab. Een selectie van video’s, installaties en performances bieden op poëtische en verstilde wijze een blik op een kantelende wereld. 
 
Stille geluiden klinken dichtbij en ver weg. Jonge mannen voor de kust van een Filipijns eiland houden trappelend het hoofd boven water. Het water stijgt zichtbaar, net zo snel als bij ons, onzichtbaar. Cirkels verstoren de regelmaat. Het gelaat van de ander spreekt in ontelbaar veel smaken. Kennen we de minuscule zwenking die het machtige raderwerk van natuurwetten bestiert? 
 
Nieuw Dakota maakt ruimte, verplaatst muren, verzet bergen en beweegt mensen.
Met kunst verkennen we onszelf, elkaar en de wereld. 

Starring: Martha Atienza, Vincent Boschma, Irina Birger, Sevilay Maria en Henk Schut 

Martha Atienza 1981 / PH / NL: Equation of state Panangatan / Equation of State Tarong
Met de video Equation of State documenteert Atienza hoe de klimaatverandering het eiland Bantayan in Cebu, (Filippijnen) haar bewoners beïnvloedt. Ze onderzoekt de interactie tussen mens en milieu, waarbij ze zowel hun achteruitgang als veerkracht documenteert. Het is een gespannen relatie, uitgedrukt in het materiële en immateriële. In dit nieuwe werk filmt Atienza de kustlijn van Bantayan Island in een poging om de opwarming van de oceaan en de daaropvolgende stijgende zeespiegel te begrijpen: we zien een eindeloze reeks van dagelijks leven dat zich inmiddels afspeelt aan de rand van het water; hoe lang duurt het nog voordat de zee de woningen meeneemt? In het drieluik houden jonge vissers letterlijk en figuurlijk het hoofd boven water. 

Martha Atienza (geboren in 1981, Manila, Filippijnen; woont en werkt op Bantayan Island, Filippijnen), heeft een Nederlandse moeder en een Filippijnse vader, en is haar hele leven heen en weer verhuisd tussen Nederland en de Filippijnen. Voortdurend heen en weer schommelen tussen deze twee culturen heeft een grote invloed gehad op Atienza’s focus als kunstenaar.

Vincent Boschma 1976 / NL: The Opposite Ends of a Continuum
De installatie ‘The Opposite Ends of a Continuum’ is een hoge ‘tafel’ met daarop een neon verlicht landschap waarbinnen kringvormige bewegingen centraal staan. Het is een dualistisch, polariserend samenspel van magneten en ijzerpoeder. Buiten de regelmatige beweging werken twee onafhankelijke veranderlijke krachten, waarbinnen een ordelijk verloop kleine chaotische wendingen vrij spel hebben. In De Rertum Natura omschrijft Lucretius het begrip clinamen principiorum, ofwel de ‘oorspronkelijke afbuiging’ als volgt: ‘De atomen vallen in een kaarsrechte baan door de leegte, onder invloed van hun eigen gewicht. Maar op onbepaalde momenten en onbepaalde plaatsen, vertonen ze een minieme quasi-afwijking, die juist voldoende is om van een wijziging van het evenwicht te spreken’. In deze klassieke atoomtheorie kan de vorming van lichamen uit de oer-atomen alleen plaatsvinden door een onvoorziene en onvoorspelbare verstoring van de regelmaat. Wie de gedragingen van de lichamen en hun bewegingen onderzoekt stuit uiteindelijk op uiterst kleine, maar beslissende zwenkingen, die het machtige raderwerk van natuurwetten dat de materie bestiert, vorm geven.

Vincent Boschma onderzoekt met zijn werk (media- en installatiewerk, video en schilderkunst) externe invloeden, toeval en perceptie. Met zijn installaties en tijdelijke interventies geeft hij commentaar op de beleving van onze omgeving, en nodigt hij uit om open te staan voor een andere blik.

Sevilay Maria 1984 / NL: #MYOWNGENDER
#myowngender is een reizende multimediale kunstinstallatie. Alle nuances binnen het thematische spectrum worden vastgelegd aan de hand van fotografie, audio, video en tekst. De installatie is opgebouwd uit cirkelvormige metalen constructies waarin de portretten en verhalen van vijfendertig modellen te zien zijn. Sevilay Maria gebruikt in haar #MYOWNGENDER-project de collodion ‘natte plaat’- techniek, omdat deze techniek een subtiele  weergave van het gelaat kan bewerkstelligen die volgens Sevilay door geen andere techniek geëvenaard wordt. Omdat de foto’s na het ontwikkelen niet vernist zijn, zal de tand des tijds zijn sporen nalaten in de installatie in de vorm van natuurlijke oxidatie. Alle modellen deelden hun verhaal in een kort interview. #MYOWNGENDER weerspiegelt de kracht van kwetsbaarheid. De kracht om de regels van de maatschappij te herschrijven door je meest pure zelf te zijn.

Sevilay Maria is fotograaf en gespecialiseerd in Collodion Wetplate techniek. Deze techniek komt uit 1851. Met uiterste precisie maakt zij haar eigen chemie en zorgt zij dat iedere hand gegoten plaat een kunstwerk is. Sevilay heeft fotografie gestudeerd aan de KABK en werkt inmiddels 10 jaar voor zichzelf. Ze observeert sociale kwesties en maakt taboes bespreekbaar.

Henk Schut / NL: Constructed Silence
Stilte na de storm. Na het overweldigende geluid van een flinke regenbui, bliksem en donder volgt de rust van de stilte. Maar als de stilte langer duurt, wordt je je bewust van kleinste geluiden, lijken je oren op zijn scherpst. Hoor je je eigen ademhaling, een vogel hoog in een boom, ver weg een vliegtuig, een druppel op een regenpijp dichtbij. Het ervaren van de stilte is een rijke en geconcentreerde geluidswereld. Deze installatie is een reconstructie en mogelijkheid tot herbeleving van de plotselinge stilte van de stad die we hebben kunnen ervaren tijdens de intelligente lock down gedurende de eerste weken dat het Covid-19 door ons land woekerde. In een drie meter hoge wereldbol komen geluiden, opgenomen tijdens de lock down van over de hele wereld, samen tot één compositie. 

De wereldbol kan door één persoon worden betreden, waarbij je precies 1.5 meter rondom wordt omgeven door 24 speakers. De speakers worden aangestuurd door eigen ontwikkelde software en artificiële intelligentie, die geluiden verzamelen die via open source en online podia van over de hele wereld binnen komen.

Henk Schut is een multidisciplinaire kunstenaar wiens ideeën worden gevormd door vragen te stellen; hij onderzoekt met een open, nieuwsgierige blik omgevingen, gemeenschappen, historische gebeurtenissen en actualiteiten. Voor iedere nieuwe situatie, zoekt hij naar meest geschikte vorm en medium om zijn ideeën uit te drukken. Zijn benadering is speels, zonder het onderwerp te bagatelliseren, maar op een manier die de gelaagde kracht ervan versterkt. Met deze integrale benadering maakt hij ruimtes binnen een ruimte.

DR. BIRGER BY APPOINTMENT
Dr.Birger by Appointment is een serie van gesprekken en tekensessies in een installatie setting. Deze keer zullen de dialogen met Dr. Birger focussen rondom isolatie, connectiviteit en onderlinge afhankelijkheid. Dr. Birger zal de gesprekken met bezoekers visualiseren, zij neemt hierbij haar eigen gevoelens en acties mee in de tekeningen die zij tijdens het gesprek maakt. 

Dr. Birger is te zien als installatie tijdens de openingsuren van Nieuw Dakota. De één op één gesprekken vinden iedere zaterdag op afspraak plaats tussen 12.00 en 18.00. Datum en tijd zijn te boeken via dr.birger@nieuwdakota.com Iedere afspraak heeft een duur van ongeveer 30 minuten. Deelnemers krijgen de gelegenheid de tekening na afloop te kopen. 

Rio (2007) lounge chair door Elena Goray is onderdeel van de installatie.
Dr.Birger’s outfit is gemaakt door Evita Ative en gefotografeerd door Marcel van der Vlugt.

Dr.Birger is een alter ego van kunstenaar Irina Birger.