De woorden "Asbestos the Magic Mineral" prijkten op de gevel van het Johns-Manville paviljoen tijdens de Wereldtentoonsteling in New York in 1939. Destijds stond deze tekst voor de belofte van een materiaal dat welvaart en veiligheid zou gaan bieden aan ons allemaal. Asbest werd onthaald alsof het goud was. Nu, ruim 80 jaar later, is het mineraal niet zo magisch meer: asbest blijkt de sluimerende dood in ons midden.

In de tentoonstelling "Asbestos the Magic Mineral" stelt Anne-Jan Reijn de deuren van zijn asbest-tempel open. De asbest mineralen die Reijn zelf uit een mijn in Noord-Italië haalde, werpen vragen op over de dunne lijn tussen veiligheid en het gevaar waar we ons aan blootstellen. Vandaag de dag is schone lucht zonder schadelijke virussen en dodelijke stofdeeltjes niet vanzelfsprekend: ieder moment kun je in contact komen met onzichtbare risico’s. Hoe wapen je je tegen dat wat je niet kunt zien? Reijn vangt het gevaar tussen lagen plastic, glas en beton en markeert daarmee de dreiging; eindelijk is het mogelijk om de vijand terug in de ogen te kijken.

Anne-Jan Reijn (1983, Amsterdam) voltooide zijn Master aan de ArtScience faculteit van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Het werk van Reijn gaat over de perceptie van gevaar en speelt met de verwachtingen en het comfort van de toeschouwer. Balancerend tussen conceptuele kunst en performatieve installaties, plaatst het werk van Reijn het publiek in een directe confrontatie met al dan niet fictieve risico’s.