Kunstenaar
Dries Verhoeven

Maar ook
Persis Bekkering

Tentoonstelling
Het is zo gemakkelijk, zeggen ze. Het risico is minimaal. Eenmaal over de lijn gestapt, eenmaal door de onzichtbare muur gebroken die ooit zo ondoordringbaar leek, verdikt door duizenden jaren aan aangekoekte ethiek die herhaalt ‘Gij zult niet stelen...’ - Persis Bekkering

Is stelen en plunderen de toekomst? In de 'levende installatie' Alles Moet Weg onderzoekt Dries Verhoeven winkeldiefstal. De laat-kapitalistische mens probeert te overleven in een systeem dat haar glans heeft verloren, zonder zicht ondertussen op een alternatief. Alles moet weg, maar ten gunste van wat?

In een tijd waarin we graag ons goede gedrag etaleren, richt Verhoeven zijn blik op het sociaal onwenselijke. Want hoe voorbeeldig zijn we als we ons onbespied wanen, bijvoorbeeld bij de zelfscankassa? Verhoeven ging in gesprek met meer en minder bemiddelde mensen die af en toe iets 'vergeten' te betalen, met dieven in detentie en met hen die diefstal beschouwen als een vorm van verzet. Hij nodigde de proletarische shoppers en zelfverklaarde Robin Hoods uit tot zelfonderzoek. Het resultaat is een grimmige verbeelding van de donkere dieptes van ons morele handelen. Alles moet weg gaat in première bij Nieuw Dakota tijdens het Holland Festival.

Sinds de introductie van zelfscankassa's neemt winkeldiefstal toe. Dries Verhoeven zag het als aanleiding voor een onderzoek naar de morele fricties van onze laat-kapitalistische samenleving. Achter het onschuldige besluit om dat ene stukje gember ongescand de tas in te laten glijden, blijkt een maatschappelijke verandering schuil te gaan, een verschuiving van wat we als samenleving juist en geoorloofd achten. 

Biografie
Dries Verhoeven (1976 Oosterhout, Nederland) is een theatermaker en beeldend kunstenaar. Sinds 2020 neemt hij zitting in de Akademie van Kunsten. Hij maakt installaties, performances en happenings in musea, op locatie en in de openbare ruimte van een stad. Op de grens tussen performance- en installatiekunst zet hij de verhoudingen tussen toeschouwers, performers, alledaagse werkelijkheid en kunst op scherp. De toeschouwer wordt direct betrokken bij het werk of krijgt de mogelijkheid om zijn eigen ervaring te sturen.

In zijn werk markeert Verhoeven aspecten van de sociaal maatschappelijke realiteit waarin we leven. Het gaat hem niet om het overdragen van een stelling ten opzichte van die realiteit, maar veel meer om het activeren van het denken van de kijker, de aansporing tot kritische reflectie. Hij hoopt twijfel te zaaien over de dominante systemen die ons leven en denken ongemerkt bepalen. De laatste jaren waren het onder andere het huidige crisis-denken en de invloed van digitale media op intermenselijke verhoudingen die de aanleiding vormden voor een werk.

Tickets 
Standaard €15,- 
CJP/student/scholier €11,-
te bestellen via Holland Festival
Stadspas €7,50 te koop aan de deur

Speeltijden
Alles moet weg kan worden bezocht op 7,8,9 & 12,13,14,15,16 juni. Meer informatie over specifieke tijden vind je hier.

Met dank aan 
AFK, Fonds Podiumkunsten, Gemeente Amsterdam en Gemeente Utrecht.