PIONIERS & ALLIES

 

Nieuw Dakota begon in 2010 pionierend, in de naamgeving verwijzend naar de  avontuurlijke geest van de Midwest. Een netwerk van vrienden en ambassadeurs – de Pioniers – steunen ons sindsdien met raad en financiële steun.

De Allies (bondgenoten) zijn personen en/of bedrijven die het grenzeloze enthousiasme voor de beeldende kunst met ons delen en die zich daarom willen verbinden aan Nieuw Dakota. Deze verbintenis wordt uitgedrukt in een financiële gift van 1500,- euro per jaar, al dan niet periodiek.

Het toeval wil dat Dakota in de taal van de Sioux indianen – de oorspronkelijke bewoners – ‘vriend’ of  ‘vriendelijk’ betekent, en volgens het etymologisch woordenboek ook wel wordt vertaald met ‘allies’. What’s in a name?

De Allies dragen bij aan de continuïteit van Nieuw Dakota en zorgen voor een breed draagvlak. De Allies en de Pioniers vormen met elkaar een inspirerend netwerk waarbinnen originele verbindingen ontstaan, bij wijze van knooppunt van een uitwaaierende culturele structuur.

returnbinaryimage


NIEUW DAKOTA GEEFT

Voor Pioniers en Allies organiseren we atelierbezoeken, artist talks en u wordt uitgenodigd voor previews. Tegen een vriendenprijs kunt u gebruik maken van de (vergader)ruimte en de tuin en desgewenst wordt uw naam of logo vermeld op onze wall of fame, op  onze website en drukwerk.

PIONIER OF ALLY WORDEN?

Voor de continuering van Nieuw Dakota is financiële steun van particulieren en bedrijven onontbeerlijk. Wilt u ons ook actief steunen, word dan Pionier of Ally door u aan te melden bij een van onze medewerkers of via ons digitaal aanmeldformulier.

Pionier                      € 60,-
Pionier +                  € 150 ,-
Ally                            € 1500,-
Ally Company          € 5000,-

 

 

top ↑