Over Nieuw Dakota

NIEUW DAKOTA / RUIMTE VOOR TRANSLOKALE KUNST

Nieuwsgierigheid, gastvrijheid  en gesprek

Gehuisvest op de voormalige NDSM-werf, biedt Nieuw Dakota een translokale programmering en een gastvrije ruimte aan publiek, partners en kunstenaars. Wat hen bindt is de nieuwsgierigheid naar een ander perspectief en een open geest. Hoe verbinden we onze opgaven, manieren van het gesprek voeren over de toekomst van onze gemeenschap met die van de ander aan de andere kant van de stad, het land en de wereld: de AndereWereldburger.

Want kunst is een vorm van ontdekken. Het brengt ons in contact met de belevingswereld en de denkbeelden van anderen. Maar ook dichterbij wat we zelf denken en voelen. Kunst verbreedt onze blik en verruimt onze wereld.

Geworteld in Noord en met een blik op de wereld, biedt Nieuw Dakota schoonheid en frictie, poëzie en verhalen. Samen met kunstenaars, publiek en denkers onderzoekt Nieuw Dakota het translokale als de weerspiegeling van het mondiale in het lokale en andersom. Hiermee biedt Nieuw Dakota tegenwicht aan de uniformiteit en eenvormigheid als gevolg van globalisering.

Meer nog dan de fysieke plek bestaat Nieuw Dakota uit de verbindingen die van daaruit ontstaan, tussen kunstenaars, bezoekers, buren en de wijdere wereld. Meer nog dan een plek, is Nieuw Dakota a state of mind. Want als je je er eenmaal voor openstelt, ontdek je dat er geen einde is aan de ruimte die kunst creëert. En daarbij staan talent en kwaliteit altijd hoog in het vaandel.

Organisatie
Ellis Kat – directeur
Anne Kersten – productie en communicatie

Bestuur
Lex Brans
Janiek Dam
Martine Willekens
Casper van der Kruk
Yvonne van der Zee
Xander de Bruine

Programmaraad
Pieter Sanders
Janiek Dam
Maze de Boer
Antonio Jose Guzman