inside outside // kunst en openbare ruimte

INSIDE OUTSIDE // KUNST EN OPENBARE RUIMTE

Met Inside Outside vraagt Nieuw Dakota aandacht voor Kunst in het publieke domein. We agenderen  kunst in de openbare ruimte met opdrachten, debatten, lezingen, verdieping en tentoonstellingen met werk van kunstenaars die hun sporen in de openbare ruimte hebben verdiend.

INSIDE OUTSIDE – MAZE DE BOER

Onlangs werd op het Smederijplein op initiatief van stichting NDSM-werf een kunstwerk van Maze de Boer geplaatst, tegenover de bedrijven Fronteer en Redbull. Het kunstwerk Common Ground is een speeltuin uit Jakarta die Maze de Boer naar Nederland liet transporteren voor zijn bijdrage aan Sonsbeek (en andersom liet hij een Nederlandse speeltuin in Indonesië plaatsen). In april wordt even verderop, in de achtertuin van Nieuw Dakota, het broertje van Common Ground gerealiseerd: Inside Outside. Daar waar hij met de speeltuin de ‘common ground’ bevraagt, werpt hij met Inside Outside een blik op de particuliere verborgen ruimte die zich achter de garagedeur bevindt. Om zijn aanwezigheid op de NDSM-werf onder de aandacht te brengen, zal Inside Outside niet alleen buiten te zien zijn vanaf 2 april, maar ook binnen in de tentoonstellingsruimte van Nieuw Dakota. Met een typische Maze de Boer installatie wordt de wondere wereld van de garage tijdelijk zichtbaar. De garage is een universele en individuele fysieke ruimte op de grens van binnen en buiten, gewoonlijk onttrokken aan het zicht van de voorbijganger, maar ook onttrokken aan regelgeving, tijdelijk uitgelicht, met een knipoog naar de lokale industriële bedrijvigheid in Noord: wat zich achter al deze garagedeuren afspeelt, spreekt tot de verbeelding.

A PLACE BEYOND BELIEF – NATHAN COLEY

Van november 2013 tot en met oktober 2016 stond het werk ‘A Place Beyond Belief’ van Nathan Coley op een dukdalf langs de vaarroute van de NDSM-pont, schuin tegenover Nieuw Dakota. Het werk werd op initiatief van Nieuw Dakota, in samenwerking met Stichting NDSM-werf en het Van Abbemuseum geïnstalleerd.

A Place Beyond Belief ging een dialoog aan met de bijzondere locatie van de voormalige NDSM-Werf. Nathan Coley voorzag dit tekstwerk van een krachtige poëtische uitstraling door middel van esthetiek, woordkeuze en gelaagdheid. Hiermee verbond het kunstwerk zich met de omgeving op verschillende niveaus. Het kunstwerk was tevens een vertaling van een belangrijk thema binnen zijn werk: de relatie tussen openbare ruimte en het gevoel ergens thuis te horen. ‘A place beyond belief’ was de uitdrukking die een inwoner van New York gebruikte tijdens een radio interview waarin zij, tien jaar na de aanslag, 9/11 memoreerde. Hoop voor de toekomst.

“Rather than a political broadcast, A Place Beyond Belief stresses the importance of faith, not in a strictly defined moral or religious cadre, but more generally, a faith in humanity in all its individual and collective guises.

The suggestion is of a world characterised by competing ideologies but linked by the means people use to proclaim them.  – Nathan Coley

schetsontwerp-inside-outside-maze-de-boerSchetsontwerp ‘Inside Outside’, Maze de Boer, 2012

apbb