Start up: Unsettled Tensions: 27 januari – 24 februari

Afbeelding: Daleen Bloemers, Zonder Titel (2018), digitale techniek, afmetingen variabel

Unsettled Tensions
Kunstenaars: Corine Aalvanger, Aubane Berthommé Marinez, Daleen Bloemers, Daan Muller, Kim Nuijen, Eric Patel en Rik Schutte
Opening: zondag 27 januari 16:00 – 18:00 uur
Tentoonstelling: 27 januari – 24 februari

Finissage: zondag 24 februari 16:00 – 18:00 uur met een interventie door Ektor Ntoukaros om 17:30 uur!

Met Start-up bieden we jaarlijks een nieuwe lichting ambitieuze en innovatieve kunstenaars een kans om hun debuut te maken. Deze vierde editie valt de eer te beurt aan alumni van de afdeling fotografie van het AKV|St.Joost Master Institute in Den Bosch. Onder de bezielende leiding van beeldend kunstenaar en MA-docent Martine Stig toont ‘Unsettled Tensions’ het werk van Corine Aalvanger (NL), Aubane Berthommé Martinez (FR), Daleen Bloemers (NL), Daan Muller (NL), Kim Nuijen (NL), Eric Patel (VS) en Rik Schutte (NL).

Aubane Berthommé Martinez, 2018

Vertrekpunt voor de tentoonstelling is de tekst ‘Society of the Spectacle’ van Guy Debord uit 1967. Deze Franse situationist zet op kritische wijze maatschappelijke contradicties uiteen. Zijn werk is een aanklacht tegen het Spektakel dat hij als het kloppende hart van de Westerse consumptiemaatschappij beschouwt. In dit Spektakel is de werkelijke realiteit ingeruild voor een schijnrealiteit en de mens verworden tot een passieve toeschouwer, bedolven onder een onophoudelijke beeldenstroom en verleidelijke beschouwingen. Debord waarschuwde voor vervreemding als gevolg van een complex productie- en arbeidsproces. Als ultieme subversieve daad tegen deze schijnwerkelijkheid, riep hij op nooit meer te werken. 

Individualisering en commodificatie van onze levens op sociale media, prestatiedruk op het werk en de  zucht naar winst en groei; met ‘Unsettled Tensions’ onderzoeken de kunstenaars de hedendaagse spektakelmaatschappij door deze te demystificeren en haar symptomen van stress, vervreemding, fatalisme en onzekerheid te bevragen.


© Dari de Bruijn

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van Het Amsterdams Fonds voor de Kunst en AKV|St.Joost Master Institute.

.