De Volkskrant, Merel Bem, “Geen Idee Over Morgen laat zien hoe kunst kan verbinden maar engagement is niet vrijblijvend”