Metropolis M, Liza Swaving, 5-10-2016, “Kijken is een daad met consequenties- Rethinking Home”