New year event // Future Petroleum

Future Petroleum van Annika Kappner is een audiovisuele performatieve setting die het publiek uitnodigt de zintuigen op scherp te zetten in een subtiele explosie van beeld, geluid, geur en smaak. Annika Kappner onderzoekt de gelaagdheid van waarneming in de virtuele ruimte in relatie tot de analoge en fysieke wereld vanuit het gegeven dat energie nooit verdwijnt maar continu andere vormen aanneemt, gelijk het ontstaan van fossiele brandstoffen na miljoenen jaren van anaërobe ontbinding. Met geprojecteerde (zelf)beelden stelt ze vragen bij de ideale verbeeldingen van onszelf en onze omgeving: wat is de invloed op ons zelfbeeld van de opeenstapeling van al die verschillende mentale en fysieke ruimtes, materialen en formats die ons omringen in een niet aflatende stroom, ontworpen en aangeboden door de creatieve en technologische industrie, de zakelijke en de kunstwereld? Hoe verhouden hierbinnen de individuele verlangens zich tot de collectieve en hoe krijgen deze vorm? Future Petroleum verknipt en vermengt de consumptie van ervaringen, en transformeert ze in een tableau vivant dat de zintuigen van de beschouwer tijdelijk omhult, mijmerend over de vraag welke energiebron deze stroom van individuele en collectieve beelden en data uiteindelijk zal opleveren.