Nieuwjaarsevenement // Future Petroleum

22 januari – 29 januari 2017

Future Petroleum is een performance waarmee Nieuw Dakota het nieuwe jaar op onconventionele wijze opent: geen tentoonstelling met werk aan de muur, maar zich door de ruimte bewegende personen, gedrapeerd in gemarmerde doeken. Bij binnenkomst wordt de bezoeker getrakteerd op de geur van brandende Palo Santo, en op het eetbare sechuan bloemetje, dat een heftige smaakexplosie teweeg brengt. Met Future Petroleum nodigt Annika Kappner het publiek uit de zintuigen op scherp te zetten. Annika Kappner onderzoekt de gelaagdheid van waarneming in de virtuele ruimte in relatie tot de analoge en fysieke wereld vanuit het gegeven dat energie nooit verdwijnt maar continu andere vormen aanneemt, gelijk het ontstaan van fossiele brandstoffen na miljoenen jaren van ontbinding. Met haar werk onderzoekt ze hoe individuele verlangens zich verhouden tot collectieve en hoe deze vorm krijgen in een digitale wereld. In een subtiele explosie van beweging, geluid, geur en smaak creëert ze in een tableau vivant, waar ook de bezoeker zich in beweegt. Ben ik in een minimalistische modeshow belandt, een technoclub of veertig jaar terug in de tijd? Een ongemakkelijk begin van het jaar voor de een, voor de andere een louterende totaalervaring.