ZUIVER

ZUIVER was een groepstentoonstelling met Surinaamse en Nederlandse kunstenaars ter afsluiting van een jarenlange culturele uitwisseling (2006-2014) tussen de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en de Nola Hatterman Art Academy in Paramaribo. Nederlandse docenten gaven les in Paramaribo en Surinaamse studenten haalden hun bachelor in Amsterdam. De meesten keerden weer terug met een indrukwekkende ervaring en niet zonder de belofte van reciprociteit.

Zuiver agendeerde de mogelijkheden hiervan; wat is de actualiteit van kunst in Suriname nu? wat is de waarde van culturele uitwisselingen met postkoloniale gebieden? hoe kunnen we de culturele uitwisseling tussen Nederland en Suriname in de toekomst vorm geven?

Tanja Karreman, samensteller van de tentoonstelling, koos voor de spraakmakende titel ZUIVER. Zuiver heeft in Suriname de functie van stopwoordje, nog het best te vergelijken met het gebruik van het woord klopt of precies. Het haast achteloze Surinaamse gebruik ervan staat haaks op de enorme hoeveelheid connotaties en betekenissen die het woord heeft (rein, ongemengd, vlekkeloos, netjes, oorspronkelijk, onbevlekt, betrouwbaar, correct, oprecht). Tegelijkertijd konden we met de keuze voor dit woord niet om de kern van de actualiteit heen: wat is zuiver? Zuiver goud. Zuiver ras. Binnen de context van het project werd het woord ingezet als referentie aan het luchtige Surinaamse gebruik ervan en als verwijzing naar een oprechte, eerlijke en zuivere manier om om te gaan met de mensen en de wereld om je heen.

Het was een zinderende tentoonstelling met veel kleur, geur en tactiliteit. Thema’s als etniciteit, de oorsprong van taal, scrarificatie, grondstoffendelving, lokale culturen, tradities en ambacht stonden centraal.

Deelnemende kunstenaars: Razia Barsatie, Christiaan Bastiaans, Ruben Cabenda, Annemarie Daniel, Moritz Ebinger, Neil Fortune, Rinaldo Klas, Trimo Kromotaroeno, Ellen Ligteringen/ Rutger Lem, Frank Mandersloot, Erik Mattijssen, Marcel Pinas, Tammo Schuringa, Roos Theuws, Ton Zwerver.

Op zondag 25 september deed Nieuw Dakota met de kunstenaars van ZUIVER mee aan de PARADE van IEDER1 www.ieder1.org

Zuiver werd mede mogelijk gemaakt door het  Mondriaan Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, BOTEL en was een samenwerking met de Nola Hatterman Academie in Paramaribo en de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.