Licht in Noord, spel van differenties

Van 28 augustus tot en met 25 september fungeert Nieuw Dakota als een observatorium van licht. Bernard Leupen, fotograaf en publicist, deed  het afgelopen jaar onderzoek naar hoe het licht in Amsterdam Noord de tussenruimten op een unieke wijze articuleert. Hij registreerde hoe verschillende bouwwerken of objecten het daglicht opvangen en transformeren. De gebouwen of objecten beschouwt hij als observatoria – plekken ter observatie van het licht – het zijn instrumenten om de transformaties van het licht te onderzoeken. Met het Observatorium legt Bernard Leupen deze vast in fotografische abstracte beelden. Amsterdam Noord blijkt uniek in de diversiteit van het stedelijk landschap en de architectuur in relatie tot het licht. Noord wordt in dit project gezien als een waarnemingsinstrument of beter gezegd: als een verzameling observatoria. In Nieuw Dakota zijn verschillende fotoseries te zien waarin de verandering gedurende het jaar geobserveerd wordt.

Centraal in de tentoonstelling staat het observatorium, een plek waar de verandering van het binnenvallende licht van Nieuw Dakota van uur tot uur en van dag tot dag zelf tentoongesteld wordt. Het observatorium is in samenwerking mat Henri Borduin ontworpen.

De tentoonstelling werd geopend door Frans van Liempt, fysicus en filosoof.