Robert Anker – “Het Theater van de Tijdelijke Evacuatie”

 

 

 

 

 

 

Robert Anker (1946) schreef sinds zijn poëziedebuut Waar ik nog ben in 1979 een omvangrijk, gelauwerd en zeer veelzijdig oeuvre bij elkaar. ‘De lust van het schrijven spat van de bladzijden af,’ stelde een recensent van dagblad Trouw eens vast, en nog steeds kan dat van zijn romans, novellen, beschouwingen en gedichten met recht worden gezegd. Zijn meest recente bundel, Onvergetelijke toegewijde trouweloze tijd, verscheen afgelopen lente zoals al zijn boeken bij Uitgeverij Querido. Nog korter geleden schreef hij dertien gedichten bij tekeningen van Tjebbe Beekman.

Om Noord

Je kunt een opstopping veroorzaken en zeggen dit
is Noord, wij wonen hier, wat doe je hier maar je
kunt ook zeggen niks wonen hier Noord is de
bouwgrond voor mijn ego. Je kunt iedereen aan het
schrikken maken met fakkels, puntmutsen en
geblindeerde auto’s maar je kunt ook je tuintje
wieden achter de dijk je zaait wat welvaart om je
heen en sluit het hek. De kwestie is dat het niet
nodig is in Noord te blijven als je er woont en er te
komen als je toch al bent vertrokken. Daarom is het
zaak onze ruimtelijke ordening te verlaten en over
te schakelen op het grenzeloze steek maar over,
meer je scheepje af en sla ons aan.