The Catch

Poëzie is bij uitstek een woekerend genre, een talige kunstvorm die zich voedt met wat zich uit de werkelijkheid aan de dichter aandient. Al eeuwen blijkt de beeldende kunst voor dichters een bijzonder vruchtbare bron van inspiratie. En al eeuwen biedt de poëzie reacties en reflecties op kunstwerken, die daardoor van nieuw leven in een nieuw licht worden voorzien. Tot op de dag van vandaag kunnen woord en beeld gezien worden als vrienden die het beste in elkaar naar boven brengen. Dat en hoe beeldende kunst als voedingsbodem kan dienen voor nieuwe gedichten fascineert Thomas Möhlmann. Thomas Mohlmann voert als curator van de poëzie de regie; hij nodigt andere dichters uit om te reageren. Bij ieder project kiest hij een dichter en koppelt hem of haar aan de makers. Vanaf dat moment werkt de dichter aan een nieuw gedicht geïnspireerd op het werk. Op de slotdag vindt een bijeenkomst plaats waarbij de dichter het nieuw geschreven werk ten gehore brengt.