Rijk der Lichten

Met de expositie Rijk der Lichten liet beeldend kunstenaar
Krien Clevis de onzichtbare kant van een plaats zien, in het bijzonder de
stad Amsterdam die letterlijk ondersteboven gehaald is door de aanleg van
de Noord/Zuidlijn, en zij toont referentiepunten in de eeuwige stad Rome
waar Clevis onderzoek deed. Haar foto’s zetten de beschouwer aanvankelijk
op het verkeerde been. Licht en donker zijn bij haar geen contrast, maar
bestaan naast elkaar op een en hetzelfde punt in tijd en ruimte. Zij laat de
toeschouwer een plaats ervaren met gebruikmaking van alle zintuigen. Geur,
geluid en temperatuur zijn medebepalend voor het kijken. Er ontstaat een
intensifiëring van een wereld die, hoewel constant in verandering, voor even
lijkt stilgelegd in een call for silence. Haar werkwijze is er een van lange adem.
Zij observeert, keert terug naar de plaats en wacht, totdat het juiste moment
zich aandient om gevangen te worden in de lens van haar technische
camera. De beelden vinden hun plaats in Duratrans lichtkasten en werden
uit de duisternis opgeroepen om voor het moment van beschouwing tot de
verbeelding van de toeschouwer te spreken.
Deze fenomenen van luciditeit werden vanuit verschillende
perspectieven belicht gedurende ‘artistic walks’ op zondag 17
en 31 mei, 7 juni en zaterdag 13 juni.