Ruimte voor translokale kunst

STEUN ONS

NIEUW DAKOTA / RUIMTE VOOR TRANSLOKALE KUNST

Nieuw Dakota is een kunstruimte in Amsterdam Noord, op de voormalige NDSM-werf. We bieden een palet aan tentoonstellingen, projecten en publieksprogramma’s en we exploreren samenwerkingen met lokale en (inter)nationale instellingen, kunstenaars en curatoren. We zoeken daarbij ook de verbinding op met de openbare ruimte, het publiek en partners in de stad en in Amsterdam Noord in het bijzonder.

Met translokaliteit doelen wij op het bewustzijn van verbondenheid met de wereld vanuit een lokaal perspectief. Met Nieuw Dakota zijn we nieuwsgierig naar de betekenis van het begrip als de weerspiegeling van het mondiale in het lokale en andersom. Hiermee bieden we tegenwicht aan de uniformiteit en eenvormigheid als gevolg van globalisering. Vanuit het translokale perspectief bestaat het conventionele centrum en de hegemonie van de Westerse cultuur niet.

In de programmering komen verschillende doelstellingen van Nieuw Dakota samen:

  1. samenwerken met culturele partners op lokaal, nationaal en internationaal niveau;
  2. kwalitatief hoogwaardige tentoonstellingen maken;
  3. het lokale agenderen;
  4. een podium bieden aan talent.

Organisatie

Tanja Karreman – directeur
Agnes Voskamp – coördinator
Pien Maessen – stagiair
Karlijn van der Wijk – stagiair
Doris Hondtong – vrijwilliger