STEUN ONS

Farmer in the City

februari 10, 2017  |  Algemeen, Tentoonstellingen, Verwacht

Afbeelding: Victory garden, Londen, WOII, onderdeel van het onderzoek van Sarah van Lamsweerde

Farmer in the City (titel van een song van Scott Walker) is een kunstproject geïnitieerd door Nieuw Dakota en Christiaan Bastiaans (curator). Het is een onderzoeksproject dat plaatsvindt in de openbare ruimte in Amsterdam Noord en dat resulteert in een groepsopstelling van deelnemende kunstenaars van 26 augustus tot en met 7 oktober. De naam Farmer in the City is een metafoor voor de dynamiek tussen stad en land en ontwikkelingen wereldwijd die daaraan verbonden zijn. Het bewustzijn dat het lokale en mondiale elkaar beïnvloeden staat bij het project centraal en wordt uitgedrukt in een ‘translokale visie’.

Steeds meer kunstenaars en kunstinstellingen gaan het gesprek aan met de directe omgeving. Nu cultuur gaandeweg minder ingebed wordt in een nationale context wordt het voor de kunstwereld (kunstenaars, curatoren, critici, organisatoren, beleidsmakers) belangrijker om na te denken over wat ‘lokale’ kunst kan zijn. Kunst die niet louter lokaal is in traditionele zin van het woord (van kunstenaars die leven en werken op een bepaalde plaats voor mensen die er wonen en werken) maar kunst die juist in een globale, regionale en lokale omgeving tegelijk begrepen moet worden; hoe ziet deze kunst eruit? welke vorm neemt het aan? en wat is het publiek? hoe verhoudt deze ‘netwerkkunst’ kunst zich tot artefacten, acties en het publieke domein?

Om antwoorden te vinden op deze vragen fungeert Nieuw Dakota behalve als tentoonstellingsruimte ook als knooppunt waar de kunstenaars onderling afstemmen en van daaruit verbindingen maken met de omgeving: het publiek, de publieke ruimte, bewoners en instellingen. De aandacht gaat naar het onontgonnen Noord, ver weg van het IJ en de voor de hand liggende hippe plekken op het NSDM-werf, op zoek naar verhalen, tradities en ambachten tussen stad en land. Farmer in the City beslaat meerdere lagen in de maatschappij met een thematische artistiek concepten die zowel alternatief licht werpen op een bijzonder stadsdeel als op de relatie tussen het lokale en het mondiale, waaronder: seizoenen, geluidsgolven, landbouw, scheepsbouw, ambacht, oorlog, armoede.

Deelnemende kunstenaars: Sarah van Lamsweerde, Aimée Zito Lema en Elisa van Joolen, Christine Maas, Asunción Molinos Gordo, Marisca Voskamp van Noord, Judith Westerveld en Marjet Zwaans.
Curatoren: Christiaan Bastiaans en Tanja Karreman

Farmer in the City wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van: