Ruimte voor translokale kunst

STEUN ONS

Nieuw Dakota is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

Naam
Stichting nieuw dakota

Rsin
820031975

Adres
Ms. Van Riemsdijkweg 41b
1033 RC Amsterdam
info@nieuwdakota.com

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de internationale kunst en cultuur in de ruimste zin van het woord en het ondersteunen van nieuwe talenten, nieuwe kunstuitingen en producten zoals bijzondere exposities en het ontwikkelen van nieuwe inzichten met betrekking tot de internationale kunst en cultuur. Als leidende thema’s hanteert de stichting: making of art, showing of art, learning from art, discussion about art, selling of art.

Bestuur
Rob van Schaik – voorzitter
Wietse Tjoelker – penningmeester
Eduard de Geer – algemeen bestuurslid
Janiek Dam – algemeen bestuurslid
Lex Brans – algemeen bestuurslid
Martine Willekens – algemeen bestuurslid

Programmaraad
Mique Eggermont
Pieter Sanders
Janiek Dam
Daniela Petovic
Arjan van Helmond

Adviseurs
Pieter Sanders
Margriet Schavemaker

Jaarverslag en jaarrekening
Jaarverslag en jaarrekening 2014
Jaarverslag en jaarrekening 2015